slide sub

Over Dorr

In 2001 is gestart met het idee dat observeren, registreren en rapporteren in groep 1 en 2 ook anders kan. De ontwikkelaar Hetty Timmer heeft destijds 14 pilotscholen begeleid in het proces van het werken met het door haar ontwikkelde Dorr-basis pakket. Een lokale aangelegenheid die naar volle tevredenheid vorm kreeg. Pas in 2009 is er een bedrijfje van gemaakt wat ertoe leidde dat wat lokaal werkte ineens ook regionaal goed van de grond kwam. De meeste scholen die met Dorr werken zitten dan ook vooralsnog in het noorden van het land en daar komen wekelijks scholen bij. Meestal gaan er twee of drie scholen uit een bestuur of stichting mee aan de slag en komen er het jaar daarop vanuit het enthousiasme 3 of 4 scholen bij etc. Maar ook gebeurt het al dat de hele stichting tegelijk mee wil doen en er bijvoorbeeld 26 scholen tegelijk instappen. Voor Dorr-onderwijs is het dan wel even spannend en geweldig om te zien dat zo'n grote brede gevarieerde werkvloer het toch vrij snel goed oppakt en er veel leuke positieve reacties komen, met name omdat ook de vrijheid en autonomie van de school met haar visie behouden kan blijven. Wel zijn we daar dan vier keer zo'n tweeënhalf uur langs geweest om uit te leggen hoe alles werkt voor de hele groep van 26 scholen welteverstaan. (scholing kan dus ook, maar hoeft zeker niet). Ook een invaller kan binnen 5 minuten met DorrDigi werken! 

Bijna ongelofelijk en dus zeer bijzonder is het feit dat van alle scholen die ooit met Dorr zijn gaan werken er nog geen enkele school in ruim 12 jaar gestopt is. Onze klanten zijn gelukkig kritisch en dat houdt ons ook scherp. Inmiddels met de DorrDigi ontwikkeling erbij is het zelfs landelijk een groot succes aan het worden. DorrDigi kan ook weer eenvoudig in het platvorm van een ParnasSys, Esis, of Office 365 etc. draaien.. De missie was om een pakket te ontwikkelen, dat de nadelen van de huidige methodes kan omzeilen en waarmee de leerkracht weer inspiratie krijgt om zelf leuke lessen voor te bereiden. Vanuit een eerste versie tijdens de pilot zijn er een aantal organisaties benaderd voor advies (dyslexieprotocol, CITO, SLO, Inspectie van Onderwijs etc.). Zometeen hopen wij u een netwerk van basisscholen te kunnen bieden waarbij het voor u hoogstens een kwartier rijden is om een Dorr-school te kunnen bezoeken om u zodoende over de succesvolle werkwijze en resultaten te laten informeren. Vraagt u het de leerkrachten of intern begeleiders die de ontwikkelingen van de kleuters en het werken met groepsplannen etc. etc. in Dorr wegschrijven dan is het antwoordt steevast, 'ik zou niet anders willen'.. (met een opgewektheid die voor de meeste directies ook zeer aanstekelijk kan gaan werken) !

In 2013 is besloten om de papieren versie om te zetten naar een digitale versie. Er is direct een programma ontwikkeld, dat qua technologie alle nieuwste snufjes kent en die z'n tijd eigenlijk al ver vooruit is. Met Dorr kunt u door 'het te doen' in een jaar bereiken waar anderen zomaar 5 jaar voor uitrekken en in een fractie van de kosten. Ook is de organisatie uitgebreid met een aantal consultants, die onze klanten specifiek kunnen instrueren en ondersteunen. 

Wij hebben nog veel meer plannen en wij gaan zeker nog veel meer initiatieven nemen. Allemaal ten doel om het kleuteronderwijs professioneler en vooral ook leuker te maken. Het kleine broertje van Dorr-kleuters is Dorr-Peuters wat voor de doorgaande lijn vanaf 2,5 jaar ook prima in te zetten is.  

 

Oriënteert u zich op een nieuw kleutervolgsysteem?                                                 Nodig ons uit voor een presentatie (gratis) 

Werkt u met een adviesdienst die objectief en onafhankelijk adviseert?                        Laat ze Dorr-onderwijs uitnodigen om u een gratis demo te geven zodat u ook DorrDigi in uw vergelijking mee kunt nemen!