slide sub

Over Dorr

In 2001 is gestart met het idee dat observeren, registreren en rapporteren in groep 1 en 2 ook anders kan. De ontwikkelaar Hetty Timmer heeft destijds 14 pilotscholen begeleid in het proces van het werken met het door haar ontwikkelde Dorr-basis pakket. Een lokale aangelegenheid die naar volle tevredenheid vorm kreeg. Pas in 2009 is er een bedrijf van gemaakt wat ertoe leidde dat wat lokaal werkte ineens ook regionaal goed van de grond kwam. 

Onze klanten zijn kritisch en dat houdt ons ook scherp. Inmiddels met de DorrDigi ontwikkeling erbij is het landelijk een groot succes aan het worden. De missie was om een pakket te ontwikkelen, dat de nadelen van de huidige methodes kan omzeilen en waarmee de leerkracht weer inspiratie krijgt om zelf leuke lessen voor te bereiden. Vanuit een eerste versie tijdens de pilot zijn er een aantal organisaties benaderd voor advies (dyslexieprotocol, CITO, SLO, Inspectie van Onderwijs etc.). Zometeen hopen wij u een netwerk van basisscholen te kunnen bieden waarbij het voor u hoogstens een kwartier rijden is om een Dorr-school te kunnen bezoeken om u zodoende over de succesvolle werkwijze en resultaten te laten informeren. Vraagt u het de leerkrachten of intern begeleiders die de ontwikkelingen van de kleuters en het werken met groepsplannen etc. etc. in Dorr wegschrijven dan is het antwoordt steevast, 'ik zou niet anders willen'.. (met een opgewektheid die voor de meeste directies ook zeer aanstekelijk kan gaan werken) !

In 2013 is besloten om de papieren versie om te zetten naar een digitale versie. 

Wij hebben nog veel meer plannen en wij gaan zeker nog veel meer initiatieven nemen. Allemaal ten doel om het kleuteronderwijs professioneler en vooral ook leuker te maken. Het kleine broertje van Dorr-kleuters is Dorr-Peuters wat voor de doorgaande lijn vanaf 2,5 jaar ook prima in te zetten is.  

 

Oriënteert u zich op een nieuw kleutervolgsysteem?                                                 Nodig ons uit voor een presentatie (gratis)