• slider methode-01
  • slider methode-02
  • slider methode-03
  • slider methode-04
  • slider methode-05

Dorr Dacht

Met DorrDacht kunt u uw ontwikkelingsmaterialen bewust inzetten voor het realiseren van bepaalde leerdoelen. Bij DorrDacht zijn de ontwikkelingsmaterialen in een leerlijn geplaatst.

De kaartenbak

dorr-werkboekje-en-stempelsU haalt een complete kaartenbak met ruim 100 kaarten, waarop u de werkwijze van ontwikkelingmateriaal kunt aflezen, in huis. Op de kaarten wordt uitgelegd hoe je met het materiaal kunt werken in combinatie met de verschillende onderwijsbehoeften. Ook kunt u aflezen voor welke leerlijnen en fasen het materiaal inzetbaar is. De materialen zijn geselecteerd op basis van ons beredeneerd aanbod.

De instructieles

Bij de kaartenbak ontvangt u ook instructielessen. Het uitgangspunt van de instructielessen is de introductie van het materiaal volgens het informeel handelen. Het materiaal wordt geïntroduceerd aan de hand van werkelijkheidssituaties en op basis van concreet materiaal. De leerkracht stelt aan de hand van de introductieles een plan op waarbij de kinderen in subgroepjes worden geplaatst. Tijdens deze stap neemt de leerkracht voor bepaalde kinderen een meer docerende of een begeleidende houding aan. De lessen voldoen aan het directe instructiemodel.

Het DorrDacht kindwerkboekje

Naast de basisinstructie en het begeleid inoefenen kunnen kinderen met behulp van een stempelboekje, zelfstandig met een door u geselecteerd aanbod van materialen aan het werk. U kunt bij de downloads op de benodigde formulieren aangeven met welke materialen de kinderen kunnen werken. U geeft aan hoe er met het materiaal is gewerkt en bij een voldoende uitvoering krijgen de kinderen een stempel. Het controlemoment vindt plaats na een periode van inoefening. De periode van inoefening loopt parallel met de meetmomenten van het DORR-observatiepakket en duurt 12 weken.

Takenbordkaartjes

Voor onze Dorr klanten hebben wij achter de inlog downloads beschikbaar gesteld waarmee u uw ontwikkelingmateriaal ook op takenbordkaartjes kunt produceren.

DorrDacht daar is over nagedacht !